Współpraca powiatu z samorządami była głównym tematem sesji Rady Powiatu, zwołanej na 29 czerwca. Obrady odbyły się nietypowo, przed południem, z uwagi na to, by umożliwić burmistrzom i wójtom udział w odbywających się po południu sesjach ich miejscowych samorządów.

Merytoryczną część obrad rozpoczął starosta Bernard Bednorz, prezentując efekty (fakty, liczby i kwoty) dotychczasowego wspólnego działania i samopomocy samorządów powiatu oraz pięciu miast i gmin. Począwszy od kwestii opłat skarbowych, sprawy administracyjne, po zagadnienia komunikacji zbiorowej, opieki nad zabytkami, sportu, kultury, edukacji po inwestycje drogowe.

Do poruszonych kwestii nawiązali burmistrzowie Krystian Grzesica, Jan Chwiędacz, Krystyna Wróbel i przewodniczący Rady Gminy Chełm Śląski Kazimierz Plewnia. Wysoko ocenili dotychczasową współpracę, jednocześnie podkreślając potrzebę lepszej koordynacji wspólnych działań np. w zakresie komunikacji, budowy ścieżek rowerowych, opieki nad seniorami, ustalania terminów imprez i wydarzeń powiatowych. Za celowe uznali powrót do zwyczaju okresowego organizowania konwentów powiatowych - roboczych spotkań władz powiatu, miast i gmin poświęconych bieżącej ocenie sytuacji, wymianie informacji, wspólnym planom i służących koordynacji działań.

Za dotychczasową współpracę, za wszystko, co dokonało się od 1998, od powstania Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, za wspólne sukcesy, które są sukcesami wszystkich mieszkańców, całej powiatowej wspólnoty podziękował samorządowcom Czesław Kłyk, zasiadający w Radzie Powiatu nieprzerwanie od pierwszej kadencji.

Obecny na sesji Jarosław Wesołowski – dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Śląskim w Urzędzie Marszałkowskim przedstawił ofertę obchodzącego w tym roku 60-lecie istnienia najstarszego funduszu europejskiego.

Pozostałe tematy sesji dotyczyły działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lędzinach. Radni podjęli także uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, za pomocą kart i innych instrumentów płatniczych. ■R

 

 

 _www. DSC_0215.jpg _www. Schowek01.jpg 
 _www. Schowek02.jpg  _www. DSC_0220.jpg
 _www. DSC_0227.jpg  
   

 

Zdjęcia: Marian Ryglewicz

 


Kalendarium

LIPIEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31