Obrady sesji Rady Powiatu 18 bm. poprzedziło uroczyste przekazanie kluczyków do nowego samochodu służbowego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu – hybrydowej toyoty auris kombi z radiotelefonem, zakupionej dzięki dofinansowaniu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Komendantowi Powiatowemu Policji Sławomirowi Sałbutowi kluczyki do nowego, oznakowanego radiowozu przekazali starosta Bernard Bednorz i przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica. Komendant zrewanżował się okolicznościowym grawertonem z podziękowaniami dla samorządu powiatu. Komendant podkreślił, że podczas jego prawie 5-letniej pracy na tym stanowisku niejednokrotnie spotykał się z licznymi dowodami zrozumienia sytuacji oraz wyrazami wszechstronnego wsparcia rzeczowego i finansowego dla Komendy Powiatowej Policji i jej funkcjonariuszy, co niewątpliwie przyczynia się do poprawy wyników pracy bieruńskich policjantów i bezpieczeństwa obywateli powiatu.

O skali wsparcia powiatu dla policji wspomniał starosta Bernard Bednorz. Nie licząc wspomnianej toyoty (na zakup której powiat przekazał 35 tys. zł) w bieżącej kadencji, od początku 2016 roku, przeznaczył dla KPP w Bieruniu 247 tys. 400 zł! Pieniądze te zostały przeznaczone na modernizację budynku komendy polegającej na adaptacji pomieszczenia byłej siłowni na archiwum, przy jednoczesnej przebudowie budynku zaplecza technicznego na obiekt siłowni oraz na zakup i montaż zamka szyfrowego z czytnikiem kluczy, ograniczającego dostęp do pomieszczeń jednego z wydziałów. Na ten cel powiat przekazał 140 tys. zł. Wcześniej 82 tys. 500 zł powiat przekazał na zakup dwóch innych samochodów policyjnych, a dodatkowo środki na sfinansowanie nagród za wzorową służbę dla funkcjonariuszy oraz na zorganizowanie powiatowych turniejów dla dzieci i młodzieży, których celem była szeroko rozumiana profilaktyka i poprawa bezpieczeństwa.

Najnowszym przykładem działań profilaktyczno-promocyjnych jest powiatowy konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych na plakat pt. „Bezpieczny Senior w Bezpiecznym Powiecie”. Ten program profilaktyczny – jeden z wielu realizowanych przez bieruńskich policjantów – opracował i wdrożył asp. sztab. Szymon Jeleń we współpracy z sierż. sztab. Grzegorzem Dudysem. Przy okazji przekazywania kluczyków do samochodu laureatce tego konkursu (Angelice Natkańskiej z Lędzin) i dwu wyróżnionym uczestniczkom (Paulinie Januszewskiej i Patrycji Trombali z Bierunia) wręczone zostały nagrody ufundowane przez powiat. Okolicznościowe dyplomy komendant powiatowy policji, starosta i przewodnicząca Rady Powiatu wręczyli również opiekunkom autorek nagrodzonych prac: Renacie Klosce, Magdalenie Nawrockiej, Natalii Ostrowskiej, Justynie Wabno. Powiat również sfinansuje druk ulotek z przestrogami dla seniorów, wykorzystujących nagrodzone rysunki gimnazjalistek.

Po krótkiej uroczystej rozpoczęła się robocza część sesji. Radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. 12 głosami „za” (przy 17 radnych obecnych na sesji) udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Radni uchwalili także udzielenie z budżetu powiatu czterech dotacji celowych na wykonanie prac konserwatorskich:

1) dwóch żyrandoli w zabytkowym kościele św. Walentego w Bieruniu (30.916,35 zł);

2) przy krzyżu przydrożnym Męki Pańskiej w Bieruniu przy ul. Chemików (41.443 zł);

3) przy figurach św. Antoniego Padewskiego i św. Jana Nepomucena flankujących bramę cmentarza przy kościele parafialnym św. Anny w Lędzinach (23.540,25 zł);

4) przy kamiennym nagrobku ks. J.G. Schleiermachera na cmentarzu ewangelickim w Lędzinach Hołdunowie (24.100,02 zł).

Wymienione obiekty mają dużą wartość artystyczną i historyczną, stanowią cenne obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu. ■R

 

 _www. kluczyk.jpg   _www. przekazanie.jpg
 
 _www. DSC_1194.jpg    _www. DSC_1195.jpg
 _www. bezpieczny senior1.jpg  _www. bezpieczny senior2.jpg  _www. bezpieczny senior3.jpg
 _www. laureatka.jpg  _WWW prace.jpg  _www. DSC_1205.jpg
     

 

Zdjęcia: Marian Ryglewicz


Kalendarium

LIPIEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31