Rekrutacja do projektu „Kariera i Kompetencje..." - 2017

Powiat Bieruńsko-Lędziński informuję, że w terminie od 8 maja 2017 r. do 19 maja 2017 r., odbędzie się II rekrutacja do udziału w projekcie „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”.

 

 

 

_www. logosy.jpg

Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV technikum oraz nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.


Formy wsparcia przewidziane w Projekcie dla uczniów:
• doradztwo edukacyjno-zawodowe:
- badanie predyspozycji zawodowych i potencjału kariery,
- opracowanie Indywidualnych Planów Kariery.
• indywidualne spotkania rozwojowe - coaching kariery,
• Program Talenty:
- zajęcia dla uczniów prowadzone w szkole wyższej,
- mentoring talentów na uczelni wyższej,
- udział uczniów w pracach kół naukowych na uczelni wyższej,
- zajęcia edukacyjne związane z projektowaniem prowadzone w ośrodku designu,
- udział w obozach naukowych lub konferencjach młodszych pracowników naukowych.
• kursy i szkolenia prowadzone w celu zdobywania dodatkowych uprawnień,
• płatne staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia praktycznego zawodowego we współpracy z pracodawcami,
• grupowe wizyty studyjne u pracodawców.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie, następujących dokumentów:
a) formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1);
b) wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (załącznik nr 2).

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne!

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w Projekcie można znaleźć w Regulaminie rekrutacji 2017.

Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w terminie od 8 maja 2017 r. do 19 maja 2017 r., w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Dokumenty dostępne są również w sekretariatach szkół oraz u specjalistów ds. rekrutacji i monitoringu wsparcia bezpośredniego w danej placówce.

Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny 2017

Ankieta rekrutacyjna 2017

Regulamin rekrutacji 2017

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:

www.ksse.com.pl/karieraikompetencje/

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

 

                Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,

Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

 

 

 


Kalendarium

LIPIEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31