4 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbyło się inaugurujące kadencję 2017-2019 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej na mocy Zarządzenia Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 16 marca 2017 r.

Komisja przyjęła plan pracy na kadencje 2017-2019, opiniowała pracę Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu za 2016 r. oraz analizowała stan przestępczości i jej zwalczania na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w roku 2016.

Na posiedzeniach Komisji będą poruszane takie tematy jak:

  • Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
  • Przemoc w rodzinie na podstawie interwencji przeprowadzonych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
  • Informacja o stanie dróg powiatowych i ograniczeniach na nich występujących. Bezpieczeństwo pieszych poruszających się po drogach powiatowych.
  • Podsumowanie działań dotyczących zwalczania tzw. „dopalaczy”.
  • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

W skład Komisji wchodzą:

Bernard Bednorz – przewodniczący

Mariusz Żołna – delegowany przez Radę Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Czesław Kłyk – delegowany przez Radę Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Krystian Grzesica – powołany przez Starostę

Mariusz Gaweł – powołany przez Starostę

Stanisław Jagoda – powołany przez Starostę

Szymon Jeleń – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji

Jakub Momot – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji

Elżbieta Tkaczewska-Kuk –wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach

Monika Stalmach-Ćwikowska – wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach

Henryk Nikiel – sekretarz Komisji. ■EL

 

_www. IMG_20170404_100711.jpg
 
_www. IMG_20170404_114432.jpg

 

Zdjęcia: Ewelina Latusek

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31