W najbliższy weekend  (30 marca – 1 kwietnia) Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu będzie gospodarzem finału XL OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ (OOWEE).

 

PZS został zaproszony do współpracy i pełnienia prestiżowej roli Szkoły Gospodarza przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie ze względu na ogromne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć naukowych o randze ogólnopolskiej.

Szkoła jest inicjatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”, w latach 2011-2016, we współpracy z Politechniką Śląską, organizowała sześć kolejnych edycji tej Olimpiady, w której brali udział uczniowie techników górniczych z całej Polski, a uczniowie bieruńskiego PZS-u pięciokrotnie zdobywali tytuł laureatów „Złotej Lampki”. Dostrzeżone i docenione przez władze krakowskiej uczelni zostały również ponadprzeciętne wyniki egzaminów zawodowych, wyższe od kilkunastu do kilkudziesięciu procent od wyników naszego województwa i Polski. W ostatnich dwóch sesjach egzaminacyjnych 100% uczniów technikum elektrycznego i mechanicznego, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego, otrzymało świadectwa kwalifikacyjne. Bardzo istotnym elementem przy wyborze Szkoły Gospodarza jest zapewnienie kompleksowego zaplecza technicznego niezbędnego do wykonywania podczas olimpiady zadań praktycznych aż w 6 grupach tematycznych.

Powiatowy Zespół Szkól w Bieruniu od wielu lat kształci techników informatyków. W 2012 r. rozpoczął kształcenie w zawodach technika elektryka i technika mechanika. Konsekwentnie przez ostatnie lata tworzył i doposażał pracownie techniczne zgodnie z wymogami stawianymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dzięki współpracy ze światowym liderem technologii sieciowych Cisco Network Academy podczas zawodów grupy teleinformatycznej będzie wykorzystywany sprzęt tej firmy.

Kilka faktów.

  • Głównym organizatorem Olimpiady jest Akademia Górnicza-Hutnicza w Krakowie.
  • Początki Olimpiady sięgają roku 1973, w którym odbyła się jej pierwsza edycja, będąca wspólną inicjatywą krakowskich uczelni i średnich szkół technicznych.
  • Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski , a także z zagranicy
  • Olimpiada rozgrywana jest w 6 grupach tematycznych:

- elektrycznej

- elektronicznej

- mechatronicznej

- elektroniki i informatyki medycznej

- teleinformatycznej

- informatycznej

  • 31 marca przyjedzie 110 zawodników z 44 szkół z całej Polski, m.in. ze Szczecina, Krakowa, Lublina, Nowego Sącza, Warszawy, Rzeszowa, Tarnowa, Bydgoszczy, Białegostoku, Biłgoraju, Poznania.  Z tej grupy z nich będą wyłonieni finaliści, którzy wezmą udział w finale ustnym 1 kwietnia
  • Laureaci i finaliści OOWEE zostają zwolnieni z części egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zawodach wymienionych w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (łącznie jest to 9 zawodów).
  • Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania wiedzą w zakresie danej grupy tematycznej, podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, upowszechnienie kultury technicznej oraz nowych trendów i rozwiązań technicznych, a także zachęcenie uczniów do dalszego kształcenia na poziomie akademickim.
  • Patronaty

Honorowy patronat nad Olimpiadą przyjęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Energii, Śląski Kurator Oświaty, Starosta Bieruńsko-Lędziński, Tauron S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. , Elektrobudowa S.A, Cisco Networking Academy,

 Więcej o OOWEE: http://oowee.pzsbierun.pl/

_www. DSC_0146.jpg
 
_www. marzec-20.jpg

 

W szkolnych pracowniach PZS w Bieruniu.

 

Zdjęcia: PZS w Bieruniu

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31