30 marca 2017 roku, o godzinie 18.00, na Placu Farskim w Lędzinach odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Sztolerem, laureatem Clemensa Pro Arte - Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury za rok 2016.

Jak krótko scharakteryzowała Grzegorza Sztolera Wiesława Konopelska - redaktor naczelna miesięcznika "Śląsk": "Laureat to człowiek wielowymiarowy, funkcjonujący zarówno w obszarze nauki – historii i archiwistyki, jak też angażujący się w przeróżne projekty związane z szeroko rozumianym regionalizmem. Jest jednak jedna rzecz, która łączy te - tak odległe, zdawałoby się pola aktywności – to miejsca i ludzie mu najbliżsi. Najbliżsi nie tylko z powodu powinowactwa czy sąsiedztwa, ale przynależności – często od wieków – do swego miejsca na ziemi, ludzie, dzięki którym lokalne dziedzictwo kulturowe zyskuje rangę dziedzictwa narodowego".

Grzegorz Sztoler opowie o źródłach swojej pasji i twórczości.

Zapowiada się niezwykły wieczór, bo na tym nie koniec niespodzianek. Zapraszamy!

_www. Świniobici_poprawiony.jpg


Kalendarium

LIPIEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31