Stało się to podczas uroczystej części sesji Rady Powiatu, zorganizowanej 23 marca w sali lędzińskiego Piasta.

Grzegorz Sztoler, mieszkaniec Międzyrzecza, odebrał nagrodę Clemens Pro Arte, natomiast Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląskiego pod dyrekcją Michała Urbańczyka - Clemens Pro Cultura. Nagrody w kategorii Clemens Pro Publico Bono kapituła nie przyznała. Nagrody, pamiątkowe statuetki i dyplomy wręczyli starosta Bernard Bednorz i przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica. Laudacje na cześć nagrodzonych wygłosili Wiesława Konopelska – redaktor naczelna miesięcznika „Śląsk” i Grzegorz Poloczek – satyryk, piosenkarz, aktor kabaretu „Rak”. Piękne, okolicznościowe gratulacje przekazali senator Czesław Ryszka, wójtowie gmin Bojszowy i Chełm Śląski, z których pochodzą laureaci oraz nasz ceniony pisarz, folklorysta, działacz kultury Alojzy Lysko.

W części artystycznej wystąpiła grupa młodych aktorów z Zespołu Szkół w Lędzinach – Goławcu, która wystawiła fragment jednoaktówki autorstwa Grzegorza Sztolera pt. „Swiniobici” oraz chełmska orkiestra, z którą jedną piosenkę wykonał Grzegorz Poloczek.

W uroczystości uczestniczyli byli laureaci Clemensów - Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury, nominowani, a także przedstawiciele samorządów powiatu, jego miast i gmin, prezydent Mysłowic i starosta pszczyński. Obecna była delegacja z Kraju Ołomunieckiego z wicemarszałkiem sejmiku Daliborem Horakiem i Janem Vlčkiem – wiceburmistrzem z partnerskiego Uniczowa w Republice Czeskiej. W gronie zaproszonych byli przyjaciele i krewni laureatów, pracownicy urzędów i jednostek samorządowych, zwłaszcza kulturalnych i oświatowych naszego powiatu.

# # #

Grzegorz Sztoler jest doktorem nauk humanistycznych (2009), historykiem archiwistą. Zajmuje się historią Górnego Śląska. Jest autorem, współautorem i redaktorem blisko 20 książek i opracowań o tematyce regionalnej, regularnie publikuje w miesięczniku „Śląsk” oraz w „Dzienniku Zachodnim”. Pisze reportaże, felietony i eseje. Jest autorem pisanych po śląsku jednoaktówek nagradzanych i wyróżnianych w konkursach. Jego „Husycko nalewka” zdobyła trzecią nagrodę w konkursie literackim „Jednoaktówka po śląsku”. W 2003 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury RP na realizację autorskiego programu z zakresu upowszechniania dóbr kultury i publikację zbioru reportaży „Ścieżki Śląskie”. Popularyzuje aktywność i twórczość kulturalną mieszkańców powiatu i ziemi pszczyńskiej (Alojzego Lyski, Bernarda Kopca) dorobek kronikarski Romana Horsta, twórczość filmową Józefa Kłyka (sam też wystąpił w jego filmach) i wielu innych osób, zespołów, grup. Był komisarzem III Wystawy Dorobku Wydawniczego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego „W kręgu pisanego słowa” w 2015 roku oraz autorem i redaktorem towarzyszącego wystawie katalogu. Jest członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląskiego popularyzuje muzykę, swymi koncertami ubogaca program lokalnych imprez kulturalnych, jubileuszy i obchodów świąt kościelnych, państwowych. Wspiera liczne akcje społeczne i charytatywne. Orkiestra koncertuje na całym Śląsku. Posiada bogaty i różnorodny repertuar, wykonuje utwory klasyczne, sakralne, gra muzykę rozrywkową i filmową. W Gminnej Orkiestrze Dętej swoje talenty rozwija uzdolniona muzycznie chełmska młodzież. ■R

 

 

_www IMG_8569.jpg _www IMG_8579.jpg _www. IMG_8720.jpg _www IMG_8780.jpg
_www IMG_8558.jpg _www IMG_8563.jpg _www Konopelska.jpg _www IMG_8621.jpg
_www IMG_8626.jpg _www IMG_8663.jpg _www IMG_8707.jpg _www IMG_8754.jpg
       

 

 

 

 

 

Zdjęcia: BM-Foto

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31