Z udziałem wicewojewody Mariusza Trepki 10 marca w Lędzinach odbyła się Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych pod nazwą „Rola i znaczenie klas mundurowych w procesie kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych młodzieży”. Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele służ oraz szkół mundurowych, została zainicjowana przez śląskiego kuratora oświaty Urszulę Bauer i dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Ewę Matusik.

 Podczas konferencji dyskutowano na temat funkcji, jaką odgrywają klasy mundurowe, współpracy szkół ze służbami oraz poszczególnych zagadnień dotyczących służby wojskowej. Odbył się również pokaz sztuk walki w wykonaniu uczniów lędzińskiej szkoły, w którym zaprezentowano m.in. techniki samoobrony.

 Rolą klas mundurowych jest, oprócz kształcenia ogólnego mającego na celu zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego, także przygotowanie uczniów do pracy w służbach mundurowych. Młodzież w tym celu zdobywa odpowiednią wiedzę o poszczególnych służbach, uczestniczy w różnego rodzaju ćwiczeniach i testach sprawnościowych, a także uczy się musztry i zasad noszenia munduru. ■

 

_www. img_1405.jpg        
_www. DSC_0030.jpg _www. DSC_0032.jpg _www. DSC_0194.jpg    
_www. DSC_0201.jpg _www. img_1465.jpg _www. DSC_0210.jpg    
_www. DSC_0104.jpg        
         

 

Podpisy do zdjęć:

 Mundurowi uczniowie lędzińskiego PZS-u

I rząd od lewej: Mariusz Trepka – II wicewojewoda śląski; Urszula Bauer – śląski kurator oświaty; Anna Kubica – przewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Bernard Bednorz – starosta bieruńsko- lędziński; Henryk Paruzel – wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego; nadkomisarz Grzegorz Kocjan – I zastępca komendanta powiatowego policji w Bieruniu; II rząd: ppłk. Leszek Klag – wojskowy komendant uzupełnień w Tychach; mł. insp. Barbara Orzeł – naczelnik wydziału prezydialnego Szkoły Policji w Katowicach, III rząd: płk Artur Gałecki – Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, ppłk mgr inż. Kazimierz Misiaszek – szef wydziału mobilizacji i uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach; stoi Wacław Wójcik – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach

 Urszula Bauer – śląski kurator oświaty

Wystąpienie nadkomisarza Grzegorza Kocjana
Wystąpienie wicewojewody Mariusza Trepki

Płk Artur Gałecki z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
Bernard Bednorz, Ewa Matusik, płk Artur Gałecki, Anna Kubica

Pokaz sprawności

 

 

Info: Śląski Urząd Wojewódzki

Zdjęcia: K. Kamasiński; PZS w Lędzinach

Więcej zdjęć: http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/idn:6440.html

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31