16 lutego 2017 r. odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Radni zrealizowali porządek obrad poszerzony o zgłoszone przez starostę Bernarda Bednorza dodatkowe punkty: ustalenie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych, wprowadzenia zmian w składzie Zarządu Powiatu i powołania drugiego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

Na podstawie zapisów zmienionego niedawno Statutu Powiatu w głosowaniu tajnym z funkcji nieetatowego członka Zarządu Powiatu odwołany został radny Henryk Paruzel, a funkcję tę powierzono radnemu Walentemu Goczołowi. Etatowym członkiem zarządu został Henryk Paruzel, zaś wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, której kontrkandydatem był Łukasz Odelga.

 

Obecnie Zarząd Powiatu, poszerzony do czterech osób, stanowią: starosta Bernard Bednorz (Bojszowy), wicestarosta Mariusz Żołna (Lędziny) oraz Henryk Paruzel (Bieruń) i Walenty Goczoł (Imielin). Przypomnijmy, że Mariusz Żołna i Henryk Paruzel zastąpili w grudniu na stanowiskach wicestarostę Henryka Barcika i Łukasza Odelgę. Pracami Rady Powiatu kieruje przewodnicząca Anna Kubica (Imielin), a jej zastępcami są Agnieszka Wyderka-Dyjecińska (Bieruń) i Marek Spyra (Lędziny).

 

Według porządku obrad radni wysłuchali informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w naszym regionie, informacji przedstawicieli Polskiej Grupy Górniczej o usuwaniu szkód górniczych i sprzedaży węgla dla osób fizycznych. Czesław Kłyk przedstawił sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną, dotyczących kontroli delegacji i podróży służbowych starosty, wicestarosty i członka Zarządu Powiatu w latach 2011-2016 a także analizy wykonanych odwiertów mających na celu sprawdzenie jakości wykonania podbudowy i nawierzchni wybranych dróg powiatowych.

 

Podczas dziesięciogodzinnych obrad radni podjęli uchwały w sprawach:

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

- projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych;

- zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2017;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2017-2027. ■

 

  www glosowanie   www DSC 0163  www. DSC 0159   
 Głosowanie.  

 Komisja skrutacyjna przy pracy

 
  www. kierownictwo   www. Paruzel i Zolna   www. Walenty Goczol  

 Henryk Paruzel, Mariusz Żołna, sekretarz Zenon Kubica, skarbnik Renata Rduch, starosta Bernard Bednorz.

 Henryk Paruzel i Mariusz Żołna.  Walenty Goczoł - nieetatowy członek Zarządu Powiatu.  

 

 www. Kubica Spyra     www. AW D  
Anna Kubica i Marek Spyra. Przewodnicząca i wiceprzewodniczący Rady Powiatu    Agnieszka Wyderka-Dyjecińska. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,  
    www. DSC 0120    
   Przedstawiciele PGG i WIOŚ.    

 

Zdjęcia: Marian Ryglewicz

Więcej wkrótce w informatorze „powiatbl.pl” i w Biuletynie Informacji Publicznej.


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31