„Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. Taki był temat szkolenia przeprowadzonego 10 lutego 2017 r. przez Komendę Wojewódzką Policji z Katowic i Komendę Powiatową Policji w Bieruniu w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. Szkolenie odbyło się dzięki współpracy klas mundurowych PZS w Lędzinach z KPP w Bieruniu. Lędzińska szkoła była jedną z niewielu w województwie śląskim wyróżnionych przez Komendę Wojewódzką Policji i zaproszonych do uczestnictwa w projekcie.

 

Przybyłych powitał wicedyrektor PZS Krzysztof Biolik, a w tematykę szkolenia wprowadzili Marzena Szwed - aspirant z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach oraz Grzegorz Kocjan - pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu.

 

W szkoleniu wzięły udział klasy maturalne kształcące się w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, czy technik informatyk, a także druga i trzecia klasa mundurowa wojskowa.

 

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzili: aspirant Marzena Szwed, dr Rajmund Morawski, mgr Kamil Samiczak, aspirant sztabowy Marek Kuciński, starszy sierżant Bartłomiej Szymczak, rzecznik prasowy KPP w Bieruniu starszy sierżant Ewelina Michnol.

 

Akademia młodego kierowcy to jeden z ważniejszych projektów realizowanych przez policję w obszarze bezpieczeństwa w komunikacji drogowej w województwie śląskim.

 

Projekt ten ma na celu: kształtowanie świadomości i wprowadzanie realnych zmian w światopoglądzie młodych kierowców, organizowanie i koordynowanie działań zmierzających do kształtowania postaw i nawyków młodego kierowcy, realizowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem czynników mających wpływ na kierowanie pojazdami.

 

Lędzińska młodzież uczestniczyła w następujących wykładach:

- Uczestnictwo młodych kierowców w ruchu drogowym oraz czynniki mające wpływ na jego bezpieczeństwo na drogach województwa śląskiego.

- Psychologiczne aspekty odpowiedzialności w ruchu drogowym – pomoc uczestnikom zdarzeń drogowych i osobom bliskim.

- Jak być trzeźwym i bezpiecznym? Kształtowanie postaw agresywności.

- Przestępstwa i wykroczenia komunikacyjne jako zachowania ryzykanckie kierowców.

- Prawo karne w kontekście problematyki alkoholowej i narkotykowej związanej z uczestnictwem w ruchu drogowym.

- Pierwsza pomoc przedmedyczna dla ofiar wypadku na miejscu zdarzenia drogowego.

 

Młodzież zyskała wiele cennych informacji, które będzie mogła wykorzystać w życiu codziennym. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy zachować się w trudnych sytuacjach na drodze, jak umiejętnie, szybko i bez paniki udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadku drogowego.

 

Nad młodzieżą czuwała koordynator klas mundurowych policji PZS Iwona Mendzla. ■

 

 

 

 www. szkolenie 20170210 113110    www. szkolenie

 

Zdjęcia: PZS w Lędzinach


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31