Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał ponad 1,7 mln zł dofinansowania na realizację kolejnego projektu mającego poprawić jakość kształcenia zawodowego w dwóch powiatowych placówkach - PZS w Bieruniu oraz PZS w Lędzinach. Przedmiotem projektu jest dostosowanie infrastruktury dwóch wymienionych szkół zawodowych do prowadzenia zajęć zawodowych kształcących w kierunkach oczekiwanych przez rynek pracy.

 

W Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu zaplanowano roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie pomieszczeń warsztatowych wraz z zakupem wyposażenia warsztatu obróbki mechanicznej, warsztatu obróbki ręcznej, warsztatu elektrycznego, warsztatu spawalniczo-kuźniczego w tym m.in. obrabiarek do metalu, tokarki CNC, wiertarek stołowych i kadłubowych, prasy ręcznej, piły do cięcia metali, szlifierki do wałków i otworów, stołu montażowego elektrycznego, stanowiska do spawania, pieca elektrycznego komorowego. W Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach planowane są roboty budowlane polegające na wzmocnieniu stropu w warsztacie pneumatyki i hydrauliki pod planowaną do zakupu obrabiarkę CNC. Użytkownikami powstałej infrastruktury będą uczniowie szkół – głównie mieszkańcy naszego powiatu oraz powiatów ościennych.

W kwietniu Powiat Bieruńsko-Lędziński złożył wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

 

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 13.10.2016 r. zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach wyżej wymienionego poddziałania, na której znalazł się projekt Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego”.

 

Projekt jest komplementarny z realizacją partnerskiego projektu pn. „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym”, który otrzymał decyzje o dofinansowaniu już w sierpniu tego roku. Łączna wartość przyznanego dofinansowania to ponad 7 mln zł. Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie ofert naszych szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy. Projekt umożliwi organizację m.in. wizyt studyjnych, zajęć pozalekcyjnych, certyfikowanych kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, przeprowadzanie indywidualnych diagnoz predyspozycji zawodowych a także odbywanie staży i praktyk u pracodawców. W ramach projektu przewidziane jest także doposażenie placówek w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

 

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj:

www.powiatbl.pl/projektyue/edukacyjne/1973-kariera-i-kompetencje-zwiekszenie-dopasowania-systemu-ksztalcenia-zawodowego-do-potrzeb-rynku-pracy-w-oparciu-o-siec-k2-w-subregionie-centralnym-wojewodztwa-slaskiego


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31