PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE REFUNDOWANE PRZEZ NFZ • Program profilaktyki chorób układu krążenia

 

Badanie: profilaktyczne badania układu krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi.

Pacjent: osoba będąca w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, które
w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu
i u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

Wizyta: Bezpłatne badania układu krążenia można wykonać w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.

Jeśli osoba nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnych badań
w ramach ubezpieczenia w NFZ. W tym celu powinna zgłosić się do lekarza specjalisty, który na badania wyda skierowanie.

 • Program profilaktyki gruźlicy

 

Badanie: wywiad w kierunku gruźlicy oraz edukacja zdrowotna pacjenta.

Pacjent: osoba dorosła nie posiadająca w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy,
w szczególności osoba, która miała kontakt z chorym lub osoba która ma trudne warunki życiowe mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby.

Wizyta: jak w programie powyżej.

 

 • Program profilaktyki chorób odtytoniowych - w tym program przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - etap podstawowy

 

Badanie: porada antynikotynowa w odniesieniu do osób palących papierosy, niekwalifikujących się do działań w zakresie profilaktyki POCHP, porada antynikotynowa w odniesieniu do osób palących papierosy zakwalifikowanych do działań w zakresie profilaktyki POCHP - dodatkowo wykonywane jest badanie spirometryczne (polega na oddychaniu do aparatu mierzącego pojemność płuc i szybkość wydechu).

Pacjent: osoba powyżej 18 roku życia paląca papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POCHP
w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wczesnej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc).

Wizyta: jak w programie powyżej. 

 

 • Program profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne - etap specjalistyczny

 

Badanie: badania przedmiotowe: masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego krwi; edukacja antynikotynowa; terapia odwykowa.

Pacjent:osoba uzależniona od palenia tytoniu skierowana z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza poz lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

Wizyta: Do udziału w programie można zgłaszać się ze skierowaniem od lekarza poz realizującego etap podstawowy programu lub zgłosić się osobiście lub telefonicznie skontaktować się z placówką realizującą program.

 

 • Program badań prenatalnych

 

Badanie: badania nieinwazyjne: USG płodu; badania biochemiczne: oznaczenia w surowicy krwi; komputerowa ocena ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych; porada genetyczna.

Pacjent: kobieta w ciąży powyżej 35 roku życia lub obciążonych występowaniem chorób genetycznych w rodzinie.

Wizyta: na badania wykonywane w ramach programu w placówkach, które podpisały z NFZ umowę na jego realizację, powinien skierować kobietę lekarz prowadzący ciążę.

 

 • Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

 

Badanie: mammografia

Pacjent: kobieta najbardziej zagrożona rakiem piersi - w wieku od 50 do 69 lat, która przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii lub otrzymała w ramach realizacji programu w roku 2007 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Wizyta: bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu można wykonać
w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.

Jeśli kobieta nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnej mammografii w ramach ubezpieczenia w NFZ. W tym celu powinna zgłosić się do lekarza specjalisty, który na badania wyda skierowanie.

 • Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

 

Badanie: cytologia

Pacjent: kobieta najbardziej zagrożona rakiem szyjki macicy w wieku od 25 do 59 lat, która
w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

Wizyta: Bezpłatne badania cytologiczne można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu (każda poradnia ginekologiczna, która ma umowę z NFZ). Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.

Jeśli kobieta nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnej cytologii
w ramach ubezpieczenia w NFZ.

 

 • Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry

 

Badanie: lekarz okulista wykonuje badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej
z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego, badanie ciśnienia śródgałkowego oraz badanie kąta przesączenia. Następnie lekarz podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępowania (wdrożenie odpowiedniego leczenia w razie potrzeby oraz ewentualne skierowanie do dalszego leczenia).

Pacjent: osoba w wieku powyżej 35 roku życia. W programie nie mogą wziąć udziału osoby, które były diagnozowane w ciągu ostatnich 24 miesięcy w kierunku jaskry, lub u których już wcześniej wykryto jaskrę.

Wizyta:poradnie okulistyczne, które podpisały umowę z NFZ.

Kalendarium

MARZEC 2017

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
14
15
 • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
 • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
16
17
 • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
18
19
20
21
22
 • Nie pozwól się oszukać!
 • ELEKTROBUDOWA i PZS
23
 • Otwarty konkurs ofert
 • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2016
 • XXXVI sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji część I
24
 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 • Grzegorz Sztoler i Orkiestra Dęta z Chełmu odebrali CLEMENSY’2016
25
26
27
 • Ćwierćwiecze Metropolii Katowickiej
28
 • Olimpiada elektryków i elektroników w PZS w Bieruniu
 • Jubileuszowe powiatowe zawody balonowe
 • Świniobici ze Sztolerem
 • Na praktyce w Grenadzie
29
30
31