Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza w 2017 r. nabór wniosków na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest, a mianowicie:

Projekt I – Usuwanie materiałów zawierających azbest z dachu lub elewacji budynku

Jeżeli jesteś właścicielem/zarządcą obiektu budowlanego pokrytego płytami azbestowo-cementowymi (pokrycie dachowe lub elewacje) i zamierzasz w 2017 r. usunąć płyty azbestowo-cementowe z dachu czy też elewacji obiektu budowlanego możesz ubiegać się o dotację z budżetu powiatu.


„Zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest” zwane dalej „Zasady” zostały uchwalone przez Radę Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i ogłoszone uchwałą Nr XVI/78/15 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 listopada 2015 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające nieruchomości zlokalizowane na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Warunki uzyskania dofinansowania:

 • złożenie wniosku

 • zrealizowanie w 2017 r. zadania inwestycyjnego związanego z demontażem, usunięciem 
  i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest

 • spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady”

Celem złożenia wniosku należy pobrać następujące dokumenty:

Zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji

 1. Dotyczy osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych

1.1. wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych

1.2. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

1.3. oświadczenie osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą

1.4. oświadczenie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą

 1. Dotyczy pozostałych beneficjentów, z zastrzeżeniem pkt. 2.3-2.6 dotyczących wyłącznie przedsiębiorców

2.1. wniosek dla pozostałych beneficjentów

2.2. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

2.3. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

2.4. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

2.5. informacje niezbędne do otrzymania pomocy de minimis

2.6. Informacje niezbędne do otrzymania pomocy de minimis dla przedsiębiorców wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Projekt II – usuwanie odpadów zawierających azbest zeskładowanych na posesji

Jeżeli jesteś właścicielem/zarządcą nieruchomości na której są zeskładowane odpady zawierające azbest możesz ubiegać się o bezpłatny odbiór tych odpadów.

Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawierających azbest 
z nieruchomości będących własnością osób fizycznych” zwane dalej „Zasady odbioru” zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwałą Nr 51/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Bezpłatny odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Warunki bezpłatnego odbioru azbestu

 • złożenie wniosku

 • spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady odbioru”

Celem złożenia wniosku należy pobrać następujące dokumenty:

Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów

 1. wniosek dla osób fizycznych

 2. oświadczenie osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą

 3. oświadczenie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą

 4. oświadczenie wynikające z §3 pkt.1 „Zasady odbioru”

 5. oświadczenie wynikające z §3 pkt. 2 „Zasady odbioru”.

Informacje ogólne

Dokumenty, o których mowa w pkt. I i II celem złożenia odpowiedniego wniosku można pobrać również w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pokój nr 225.

Wnioski, o których mowa w pkt. I i II, przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym 
w Bieruniu terminie od 12 stycznia do 31 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji oraz zasad odbioru zeskładowanego azbestu jak też składania wniosków, o których mowa w pkt. I i II, można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 225; pod nr telefonu (32) 226 91 64 lub (32) 226 91 60.


Kalendarium

STYCZEŃ 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
9
 • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
10
 • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
 • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
11
12
13
14
15
16
17
18
 • XLV sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31