Dnia 21 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku sesji.
 3. Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2018 i lata następne oraz budżet powiatu na rok 2018:
  a)podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2018-2029,
  b)podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2017-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonej w Lędzinach na rzecz Gminy Lędziny.
 7. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2018 r.
 8. Przyjęcie planów pracy komisji stałych na 2018 r.
 9. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w listopadzie 2017 r.
 11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 12. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu.
 13. Interpelacje, zapytania radnych.
 14. Informacje i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie XLIV sesji Rady Powiatu.

Herb sesja

 

 

 

 

 


Kalendarium

STYCZEŃ 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
 • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
9
 • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
10
 • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
 • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
11
12
13
14
15
16
17
18
 • XLV sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31